In het artikel ‘Contentmarketing en geld; wie verdient er nu echt aan?’ op Marketingfacts.nl wordt aandacht besteed aan de effectiviteit van contentmarketing. Steeds meer bedrijven zien de waarde in van content marketing als marketingstrategie. Maar wat levert het op en hoe kun je dit meten? Hoe kom je erachter of het plaatsen en verspreiden van content extra klanten en verkochte producten oplevert?

Dit blijkt een complex verhaal, omdat er altijd veel andere factoren meespelen. De auteur haalt een onderzoek aan waarin toch een poging wordt gedaan het effect van contentmarketing te meten. De onderzoekers bestudeerden het effect van het versturen van promotionele mailings tegenover het effect van het versturen van relationele mailings. De promotionele mailing had als doel klanten over te halen een product te kopen. In de relationele mailing werd niet expliciet gevraagd het product te kopen. Deze mailing was gericht op klantenbinding en het versterken van het imago van het bedrijf. Contentmarketing dus.

Uit dit onderzoek bleek dat op de langere termijn het versturen van relationele mailings een positiever effect had op de verkoop dan het verzenden van promotionele mailings. Waarom dit zo was, maakt het onderzoek niet duidelijk. Deze vraag vormt daarom een interessant startpunt voor nieuw onderzoek!